3 HAVO

Hoofdstuk 1: Lineaire problemen

 1. Ik kan de grafiek van een lineaire formule tekenen.
 2. Ik weet dat een lineaire formule ook uit andere letters dan x en y kan bestaan.
 3. Ik kan de formule van een lijn opstellen a.d.h. van een grafiek.
 4. Ik kan de termen in een lineaire vergelijking overbrengen.
 5. Ik kan een lineaire vergelijking oplossen.
 6. Ik kan een lineaire vergelijking met haakjes oplossen.
 7. Ik kan een lineaire vergelijking met breuken oplossen.
 8. Ik kan het snijpunt van twee lineaire formules berekenen.
 9. Ik weet wat een lineaire ongelijkheid is en kan een eenvoudige vorm oplossen.
 10. Ik weet wanneer bij het oplossen van een lineaire ongelijkheid het teken omklapt.
 11. Ik kan alle lineaire ongelijkheden oplossen.
 12. Ik begrijp wat een functie is.
 13. Ik ben bekend met de haakjesnotatie.
 14. Ik kan werken met een lineaire functie.
 15. Ik kan de snijpunten van lineaire functies berekenen.
 16. Ik weet wat getallenparen zijn in een vergelijking met twee variabelen.
 17. Ik kan een grafiek tekenen bij een vergelijking met twee variabelen.
 18. Ik kan een vergelijking met twee variabelen herleiden tot de vorm y = ax + b.
Over wiskundefilmpjes.nl contact