3 HAVO

Hoofdstuk 10: Algebraïsche vaardigheden

 1. Ik ken het merkwaardige product (a+b)(a-b).
 2. Ik ken de merkwaardige producten (a+b)2 en (a-b)2.
 3. Ik ken de regels om haakjes weg te werken.
 4. Ik kan haakjes wegwerken met merkwaardige producten.
 5. Ik kan breuken vereenvoudigen.
 6. Ik kan breuken optellen en aftrekken.
 7. Ik kan breuken vermenigvuldigen en delen.
 8. Ik kan breuken vereenvoudigen m.b.v. ontbinden in factoren.
 9. Ik kan machten vermenigvuldigen en optellen.
 10. Ik kan de macht van een macht en de macht van een product berekenen.
 11. Ik kan machten delen.
 12. Ik kan kwadratische vergelijkingen oplossen.
 13. Ik kan bijzondere situaties bij kwadratische ongelijkheden herkennen.
 14. Ik kan ongelijkheden van de vorm x2 groter dan c en x2 kleiner danc.
 15. Ik kan wortels herleiden bij exact oplossen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact