3 HAVO

Hoofdstuk 3: Kwadratische problemen

 1. Ik kan functiewaarden berekenen bij een kwadratische functie.
 2. Ik kan de grafiek van een kwadratische functie tekenen.
 3. Ik kan kwadratische functies toepassen.
 4. Ik kan ontbinden in factoren.
 5. Ik kan kwadratische vergelijkingen oplossen.
 6. Ik kan kwadratische vergelijkingen met haakjes erin oplossen.
 7. Ik kan kwadratische vergelijkingen vereenvoudigen.
 8. Ik kan snijpunten van kwadratische grafieken met de assen berekenen.
 9. Ik kan werken met functies zoals f(x)=-4(x+1)(x-6).
 10. Ik ken de bijzondere punten van de grafiek y=a(x-d)(x-e).
 11. Ik kan de functie van een parabool aanpassen na een verticale verschuiving.
 12. Ik kan de functie van een parabool aanpassen na een horizontale verschuiving.
 13. Ik kan de top van de parabool y=a(x-p)^2+q bepalen.
 14. Ik kan de Xtop en Ytop berekenen.
 15. Ik kan de regel -b/2a toepassen.
 16. Ik ken en begrijp de verschillende standaardformules van een parabool.
Over wiskundefilmpjes.nl contact