3 HAVO

Hoofdstuk 5: Statistiek en procenten

 1. Ik kan informatie halen uit een artikel.
 2. Ik kan rekenen met grote getallen.
 3. Ik kan informatie halen uit een tabel.
 4. Ik kan percentages berekenen.
 5. Ik kan procenten omzetten naar vermenigvuldigingsfactoren.
 6. Ik kan met "procenten op procenten" rekenen.
 7. Ik kan OUD berekenen bij procentuele toe- of afnamen.
 8. Ik kan van percentage naar TOTAAL omrekenen.
 9. Ik ken de verschillende soorten grafische verwerkingen en weet wanneer ik welke het best kan gebruiken.
 10. Ik herken misleidende diagrammen.
 11. Ik kan interpoleren en extrapoleren.
Over wiskundefilmpjes.nl contact