3 HAVO

Hoofdstuk 6: Kwadratische vergelijkingen en ongelijkheden

 1. Ik kan punten op parabolen berekenen.
 2. Ik kan snijpunten met de x-as en y-as berekenen.
 3. Ik kan een kwadratische vergelijking oplossen met de ABC-formule.
 4. Ik kan oplossingen benaderen.
 5. Ik weet wat ik moet doen bij een niet-positieve discriminant.
 6. Ik kan een parabool schetsen n.a.v. de discriminant.
 7. Ik kan werken met functies met een parameter.
 8. Ik kan kwadratische vergelijkingen oplossen met drie methoden.
 9. Ik kan vergelijkingen opstellen.
 10. Ik kan ineaire ongelijkheden oplossen.
 11. Ik kan intervallen aangeven.
 12. Ik kan ongelijkheden oplossen aan de hand van grafieken.
 13. Ik kan kwadratische ongelijkheden oplossen.
 14. Ik kan de ongelijkheden F(x)>0 en F(x)<0 oplossen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact