3 HAVO

Hoofdstuk 8: Allerlei verbanden

 1. Ik ken de formule voor exponentiële groei.
 2. Ik weet wanneer er sprake is van exponentiële afname.
 3. Ik kan de groeifactor berekenen bij procentuele toename.
 4. Ik kan de groeifactor berekenen bij procentuele afname.
 5. Ik kan een exponentiële formule opstellen bij een tabel.
 6. Ik kan bij een tabel herkennen of er sprake is van lineaire of exponentiele groei.
 7. Ik kan de evenwichtsstand en de amplitude bepalen.
 8. Ik kan de functiewaarden berekenen bij machtsfuncties.
 9. Ik kan bij een machtsfunctie de grafiek schetsen.
 10. Ik kan de vergelijking xn = a oplossen.
 11. Ik kan de vergelijking axn + b = c oplossen.
 12. Ik kan grafieken en functies vermenigvuldigen.
 13. Ik kan grafieken verschuiven.
 14. Ik ken de formule y = a/x.
Over wiskundefilmpjes.nl contact