3 HAVO

Hoofdstuk 9: Statistiek

 1. Ik kan het gemiddelde berekenen bij een frequentietabel.
 2. Ik kan de centrummaten gemiddelde, modus en mediaan berekenen.
 3. Ik kan een klassenverdeling maken en kan dan het gemiddelde berekenen.
 4. Ik kan de kwartielen berekenen.
 5. Ik kan de spreidingsbreedte en kwartielafstand berekenen.
 6. Ik kan een boxplot tekenen.
 7. Ik kan conclusies trekken n.a.v. een boxplot.
 8. Ik kan een spreidingsdiagram met puntwolk tekenen.
 9. Ik kan boomdiagrammen en wegendiagrammen gebruiken.
 10. Ik kan de vermenigvuldigingsregel toepassen.
 11. Ik weet het verschil tussen het aantal combinaties berekenen met en zonder herhaling.
 12. Ik kan kansen berekenen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact