4 HAVO WISKUNDE A

Hoofdstuk 1: Statistiek

 1. Ik kan een histogram en een frequentiepolygoon maken.
 2. Ik kan een relatieve histogram en een relatieve frequentiepolygoon maken.
 3. Ik kan een cumulatieve frequentiepolygoon maken.
 4. Ik kan een cirkeldiagram maken.
 5. Ik kan een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon maken.
 6. Ik kan een boxplot maken m.b.v. een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon.
 7. Ik kan een boxplot maken m.b.v. de grafische rekenmachine.
 8. Ik kan centrummaten gebruiken en weet de verschillen.
 9. Ik kan een systematische steekproef uitvoeren.
 10. Ik kan een gelaagde steekproef uitvoeren.
 11. Ik kan conclusies trekken n.a.v. een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon.
Over wiskundefilmpjes.nl contact