4 HAVO WISKUNDE A

Hoofdstuk 2: Formules, grafieken en tabellen

 1. Ik kan formules gebruiken in GR: y-waarde bepalen, tabel weergeven.
 2. Ik kan formules gebruiken in GR: y-waarde, maximum en snijpunt bepalen.
 3. Ik kan werken mat tabellen.
 4. Ik kan lineair inter- en extrapoleren.
 5. Ik kan met procenten rekenen(1).
 6. Ik kan met procenten rekenen(2).
 7. Ik kan de constante factor gebruiken.
Over wiskundefilmpjes.nl contact