4 HAVO WISKUNDE A

Hoofdstuk 3: Handig tellen

 1. Ik kan telproblemen visualiseren.
 2. Ik kan de vermenigvuldigings- en somregel toepassen.
 3. Ik kan het aantal mogelijkheden met en zonder herhaling berekenen.
 4. Ik kan het aantal permutaties bepalen.
 5. Ik kan het aantal combinaties berekenen.
 6. Ik kan aantallen combinaties optellen en vermenigvuldigen.
 7. Ik kan combinaties toepassen (rijtjes).
 8. Ik kan het aantal routes in een rooster bepalen.
 9. Ik kan het aantal kortste routes in een onvolledig rooster bepalen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact