4 HAVO WISKUNDE A

Hoofdstuk 4: Lineaire modellen

 1. Ik weet hoe een lineaire formule is opgebouwd.
 2. Ik kan een lineaire formule opstellen bij een verhaal.
 3. Ik kan een lineaire formule opstellen aan de hand van een richtingscoefficient en een punt.
 4. Ik weet wat een evenredig verband is.
 5. Ik kan een lineaire formule opstellen bij een evenredig verband.
 6. Ik kan de richtingscoefficient berekenen.
 7. Ik kan een lineaire formule opstellen bij twee gegeven punten.
 8. Ik kan lineaire formules opstellen in praktijksituaties.
 9. Ik kan ongelijkheden grafisch-numeriek oplossen.
 10. Ik kan een vergelijking algebraisch oplossen.
 11. Ik kan een vergelijking opstellen bij een probleem uit de praktijk.
 12. Ik kan een variabele vrijmaken.
 13. Ik kan werken met een formule met meerdere variabelen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact