5 HAVO WISKUNDE B

Hoofdstuk 10: Groei

 1. Ik weet hoe een exponentiele formule eruit ziet en kan de toename in een bepaald jaar berekenen.
 2. Ik kan de groeifactor berekenen.
 3. Ik kan bepalen of er sprake is van exponentiele groei.
 4. Ik kan de groeifactor aanpassen bij een veranderende tijdseenheid.
 5. Ik kan een exponentiele formule opstellen.
 6. Ik kan logaritmen herleiden.
 7. Ik kan een logaritmische vergelijking oplossen.
 8. Ik kan logaritmische ongelijkheid oplossen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact