5 HAVO WISKUNDE B

Hoofdstuk 11: Werken met functies

 1. Ik kan de exacte coordinaten van de top berekenen.
 2. Ik kan de snijpunten van 2 grafieken bepalen en de lengte ertussen bepalen..
 3. Ik kan de formule bepalen na het toepassen van transformaties.
 4. Ik kan het domein en het bereik bepalen bij een wortelfunctie.
 5. Ik kan een ongelijkheid algebraisch oplossen.
 6. Ik kan de raaklijn algebraisch opstellen.
 7. Ik kan een variabele vrijmaken.
 8. Ik kan het domein bepalen van een wortelfunctie en deze schetsen.
 9. Ik kan exact de helling in een punt bepalen bij een wortelfunctie.
 10. Ik kan een gebroken functie tekenen.
 11. Ik kan een gebroken ongelijkheid algebraisch oplossen.
 12. Ik kan een sinusoide tekenen.
 13. Ik kan de formule van een sinusoide bepalen.
 14. Ik kan de exacte waarden bepalen bij een sinusoide.
 15. Ik kan een goniometrische vergelijking exact oplossen.
 16. Ik kan de nulpunten van een sinusoide exact berekenen.
 17. Ik kan de helling van een sinusoide exact berekenen.
 18. Ik kan de extreme waarden bij een sinusoide bepalen m.b.v. de afgeleide.
 19. Ik kan een exponentiele vergelijking exact oplossen.
 20. Ik kan algebraisch het domein bepalen bij een logaritmische functie.
 21. Ik kan een logaritmische ongelijkheid grafisch oplossen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact