HAVO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 1: Formules, grafieken en vergelijkingen

 1. Ik weet wat een lineair verband is, kan een formule opstellen en een grafiek tekenen
 2. Ik kan een formule van een lijn opstellen a.d.h. van een verhaal; een grafiek; een gegeven punt en richtingscoëfficiënt
 3. Ik kan een formule van een lijn opstellen door 2 gegeven punten
 4. Ik kan een formule van een lijn opstellen met andere variabelen
 5. Ik kan werken met lineaire vergelijkingen met twee variabelen
 6. Ik kan een stelsel vergelijkingen oplossen door te elimineren
 7. Ik kan elimineren door op te tellen en af te trekken
 8. Ik kan elimineren door substitutie
 9. Ik ken de verschillende typen kwadratische vergelijkingen en weet hoe ik ze moet oplossen
 10. Ik kan een parabool tekenen m.b.v. de GR
 11. Ik kan toppen, nulpunten en snijpunten berekenen m.b.v. de GR
 12. Ik weet wat extreme waarden zijn
 13. Ik kan extreme waarden berekenen met de GR
 14. Ik kan berekeningen doen met een wiskundig model

Over wiskundefilmpjes.nl contact