HAVO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 11: Verbanden en functies

 1. Stelsels bij het opstellen van formules
 2. Stelsels bij wiskundige modellen
 3. Recht evenredig
 4. Omgekeerd evenredig
 5. Evenredig en omgekeerd evenredig met een macht van x
 6. Evenredigheid aantonen met tabellen
 7. Stelsels bij evenredigheid
 8. Overzicht standaardfuncties
 9. Wortelvergelijkingen en algemene vormen
 10. Functies van de vorm f(x)=a + b √(cx+d)
 11. Functies van de vorm f(x)=a + √(-x^2+bx+c)
 12. Functies van de vorm f(x)=(ax+b)/(cx+d)
 13. Verticale afstanden bij grafieken
 14. Minimaliseren van materiaal

Over wiskundefilmpjes.nl contact