HAVO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 4: Werken met formules

 1. Ik kan werken met parabolen van de vorm y=a(x-d)(x-e)
 2. Ik kan werken met parabolen van de vorm y=a(x-p)^2+q
 3. Ik kan de top bepalen bij parabolen met de vorm y=ax^2+bx+c
 4. Ik kan hogeremachtswortels gebruiken bij het oplossen van hogeregraadsvergelijkingen
 5. Ik kan hogeremachtswortels herleiden
 6. Ik kan hogeregraadsvergelijkingen oplossen m.b.v. ontbinden en substitutie
 7. Ik kan ongelijkheden algebra├»sch oplossen
 8. Ik kan vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
 9. Ik kan ongelijkheden grafisch-numeriek oplossen
 10. Ik kan de asymptoten van een gebroken functie bepalen
 11. Ik kan gebroken vergelijkingen oplossen
 12. Ik kan gebroken formules herleiden en uitdelen
 13. Ik kan gebroken formules omwerken

Over wiskundefilmpjes.nl contact