HAVO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 5: Machten, exponenten en logaritmen

 1. Ik kan werken met machten met negatieve exponenten
 2. Ik kan formules met machten herleiden
 3. Ik kan werken met formules met hogeremachtswortels
 4. Ik kan werken met machten met gebroken exponenten
 5. Ik kan transformaties toepassen op een wortelfunctie en het domein en bereik bepalen.
 6. Ik kan de grafiek van een wortelfunctie tekenen.
 7. Ik kan wortelvergelijkingen oplossen.
 8. Ik kan variabelen vrijmaken bij wortelformules.
 9. Ik weet hoe de standaardfunctie y=g^x er uitziet.
 10. Ik kan transformaties toepassen op exponentiële functies.
 11. Ik kan exponentiële ongelijkheden oplossen.
 12. Ik kan exponentiële vergelijkingen algebraïsch oplossen.
 13. Ik weet wat een logaritme is.
 14. Ik kan logaritmische vergelijkingen oplossen.
 15. Ik kan transformaties toepassen op de logaritmische functie.
 16. Ik kan de vergelijking a^x=c oplossen
 17. Ik kan variabelen vrijmaken bij exponentiele formules.

Over wiskundefilmpjes.nl contact