HAVO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 7: Lijnen en cirkels

 1. Ik kan de assenvergelijking van een lijn maken.
 2. Ik kan de hoek tussen 2 lijnen berekenen.
 3. Ik kan hoek tussen 2 krommen berekenen.
 4. Ik kan de afstand tussen 2 punten berekenen.
 5. Ik kan onderling loodrechte lijnen opstellen.
 6. Ik kan de afstand van een punt tot een lijn bepalen.
 7. Ik kan de cirkelvergelijking (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 opstellen.
 8. Ik kan kwadraatafsplitsen.
 9. Ik kan bij de cirkelvergelijking x^2+y^2+ax+by+c=0 middelpunt en straal bepalen.
 10. Ik kan raaklijnen aan cirkels opstellen.
 11. Ik kan snijpunten van lijnen en cirkels bepalen.

Over wiskundefilmpjes.nl contact