HAVO Wiskunde B (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 9: Exponentiële verbanden

 1. Lineaire groei
 2. Exponentiële groei
 3. Tabellen bij exponentiële groei
 4. Groeifactor en groeipercentage
 5. Groeipercentages omzetten naar een andere tijdseenheid
 6. De formule opstellen bij exponentiële groei
 7. Exponentiële verbanden
 8. Rekenregels voor logaritmen
 9. Het oplossen van logaritmische vergelijkingen
 10. Overgaan op grondtal 10
 11. De grafiek van y = gLog(ax+b)
 12. Verdubbelingstijd en halveringstijd
 13. Exponentiële formules en machtsformules omwerken
 14. Formules met logaritmen omwerken
 15. Log(B) uitzetten tegen A

Over wiskundefilmpjes.nl contact