HAVO/VWO Klas 1 (G&R 12e editie)

Hoofdstuk 3: Assenstelsels en grafieken

 1. Een positief getal en een negatief getal vermenigvuldigen
 2. Regels voor het vermenigvuldigen
 3. Rekenvolgorde en mintekens
 4. Regels voor delen
 5. De deelstreep
 6. Het vereenvoudigen van breuken
 7. Het optellen en aftrekken van breuken
 8. Oorsprong x-as en y-as
 9. Grafieken in assenstelsels
 10. Globale grafieken
 11. Tabel en grafiek
 12. Formule en grafiek
Over wiskundefilmpjes.nl contact