HAVO/VWO Klas 1 (G&R 12e editie)

Hoofdstuk 5: Rekenen

 1. Cijfers achter de komma
 2. Komma verschuiven
 3. Afronden
 4. Rekenen met de rekenmachine
 5. Schatten
 6. Afronden bij praktische situaties
 7. Notaties voor grote getallen
 8. Percentages
 9. Percentages berekenen
 10. Vereenvoudigen bij verhoudingen
 11. Evenredig
 12. Omgekeerd evenredig
Over wiskundefilmpjes.nl contact