HAVO/VWO Klas 1 (G&R 12e editie)

Hoofdstuk 8: Herleiden en machten

 1. Optellen en vermenigvuldigen door elkaar
 2. De regel a(b+c)= ab + ac
 3 en 4 Haakjes wegwerken als er mintekens voorkomen
 5. Macht, grondtal en exponent
 6. Rekenen met machten
 7. Machten met een negatief grondtal
 8. Machten berekenen met de rekenmachine
 9. De wetenschappelijke notatie
 10. De wetenschappelijke notatie op de rekenmachine
 11. Machten vermenigvuldigen
 12. Machten optellen
 13. De macht van een product
 14. De macht van een macht
Over wiskundefilmpjes.nl contact