3 MAVO

Hoofdstuk 3: Lineaire verbanden

 1. Ik weet wat een verband is.
 2. Ik kan een grafiek tekenen bij een formule.
 3. Ik kan het maximum en minimum bepalen.
 4. Ik kan bepalen of er sprake is van gelijkmatige toename of afname.
 5. Ik kan de juiste formule bij een tabel kiezen.
 6. Ik kan een formule bij een tabel maken.
 7. Ik kan een formule bij een grafiek maken(1).
 8. Ik kan een formule bij een grafiek maken(2).
 9. Ik weet hoe de grafieken van formules met gelijk begingetal of stapgrootte eruit zien.
Over wiskundefilmpjes.nl contact