3 MAVO

Hoofdstuk 4: Statistiek

 1. Ik kan het gemiddelde berekenen bij een frequentietabel.
 2. Ik kan de modus en de mediaan bepalen bij een frequentietabel.
 3. Ik kan een steel-bladdiagram maken.
 4. Ik kan een boxplot tekenen bij een frequentietabel.
 5. Ik kan een boxplot tekenen bij een steel-bladdiagram.
 6. Ik kan een frequentietabel maken en het gemiddelde uitrekenen met de klassenmiddens.
Over wiskundefilmpjes.nl contact