1 VWO

Hoofdstuk 3: Hoeken

 1. Ik kan kijklijnen tekenen en er conclusies aan verbinden.
 2. Ik kan verschillende soorten hoeken benoemen en aangeven hoeveel graden ze zijn.
 3. Ik kan de hoek tussen de wijzers van een klok berekenen.
 4. Ik kan de grootte van een hoek meten.
 5. Ik een hoek tekenen bij een gegeven aantal graden.
 6. Ik kan een hoek en een evenwijdige lijn construeren.
 7. Ik kan hoeken berekenen m.b.v. overstaande hoeken.
 8. Ik ken de eigenschappen van de bijzondere driehoeken.
 9. Ik kan de hoekensom van een driehoek gebruiken om hoeken te berekenen.
 10. Ik kan de hoekensom van een vierhoek gebruiken om hoeken te berekenen.
 11. Ik kan driehoeken tekenen met drie gegeven waarden.
Over wiskundefilmpjes.nl contact