1 VWO

Hoofdstuk 4: Formules

 1. Ik kan vermenigvuldigen met een negatief getal.
 2. Ik kan de rekenregels voor vermenigvuldigen toepassen.
 3. Ik kan de rekenvolgorde regels toepassen.
 4. Ik kan de rekenregels voor delen toepassen.
 5. Ik kan rekenen met een deelstreep.
 6. Ik weet dat delen door nul niet mogelijk is.
 7. Ik kan breuken met negatieve teller en/ of noemer vereenvoudigen.
 8. Ik kan vermenigvuldigen met negatieve breuken.
 9. Ik kan het tegengestelde en het omgekeerde van een getal bepalen.
 10. Ik kan delen door een breuk.
 11. Ik kan een woordformule gebruiken.
 12. Ik kan een letterformule gebruiken.
 13. Ik kan met letters rekenen.
 14. Ik kan een grafiek tekenen aan de hand van een formule.
Over wiskundefilmpjes.nl contact