1 VWO

Hoofdstuk 5: Rekenen in de praktijk

 1. Ik kan met decimale getallen omgaan.
 2. Ik kan afronden.
 3. Ik kan rekenen m.b.v. de rekenmachine.
 4. Ik kan schatten of een uitkomst van de rekenmachine kan kloppen.
 5. Ik kan afronden in praktijksituaties.
 6. Ik kan rekenen met grote getallen.
 7. Ik kan rekenen met percentages.
 8. Ik kan het percentage berekenen.
 9. Ik kan met een verhoudingstabel werken.
 10. Ik kan varieren tussen verhoudingen, breuken, decimale getallen en procenten.
 11. Ik weet hoe de grafiek bij verhoudingstabel eruit ziet.
Over wiskundefilmpjes.nl contact