3 VWO

Hoofdstuk 5: Algebraische vaardigheden

 1. Ik kan merkwaardige producten herleiden.
 2. Ik kan haakjes wegwerken bij machten met letters.
 3. Ik kan haakjes wegwerken bij producten met twee en drie termen.
 4. Ik kan machten met letters herleiden.
 5. Ik kan breuken met letters vereenvoudigen.
 6. Ik kan rekenen met breuken met letters.
 7. Ik kan rekenen met wortels.
 8. Ik kan wortels herleiden.
 9. Ik kan wortels uit de noemer wegwerken.
 10. Ik kan kwadraatafsplitsen bij tweetermen.
 11. Ik kan kwadraatafsplitsen bij drietermen.
 12. Ik kan kwadraatafsplitsen bij de vorm ax2 + bx +c.
Over wiskundefilmpjes.nl contact