4 VWO WISKUNDE A

Hoofdstuk 1: Functies en grafieken

 1. Ik kan een lineaire formule opstellen bij een grafiek.
 2. Ik kan een grafiek tekenen bij een lineaire formule.
 3. Ik kan de formule van een lijn opstellen door een punt evenwijdig aan een andere lijn.
 4. Ik kan het snijpunt van een lijn met de x-as berekenen.
 5. Ik kan het snijpunt berekenen van twee lijnen.
 6. Ik kan de lineaire formule opstellen door twee gegeven punten.
 7. Ik kan een lineaire formule opstellen bij een praktijksituatie.
 8. Ik kan bij een formule met meerdere variabelen substitueren.
 9. Ik kan bij een gegeven model grafisch de optimale situatie bepalen.
 10. Ik kan vergelijkingen algebraisch oplossen.
 11. Ik kan ongelijkheden oplossen.
 12. Ik kan een bestaande situatie modelleren en optimaliseren.
Over wiskundefilmpjes.nl contact