4 VWO WISKUNDE A

Hoofdstuk 2: Combinatoriek

 1. Ik kan telproblemen visualiseren.
 2. Ik kan kruistabellen gebruiken.
 3. Ik kan de vermenigvuldigingsregel en somregel gebruiken.
 4. Ik kan het aantal mogelijkheden met en zonder herhaling berekenen.
 5. Ik kan het aantal permutaties bepalen.
 6. Ik kan het aantal permutaties bepalen met gelijken.
 7. Ik kan het aantal combinaties berekenen.
 8. Ik kan aantallen combinaties optellen en vermenigvuldigen.
 9. Ik kan combinaties toepassen (rijtjes).
 10. Ik kan het aantal kortste routes in een rooster bepalen.
 11. Ik weet hoe de driehoek van Pascal is opgebouwd en hoe je hem kan gebruiken.
 12. Ik kan het aantal kortste routes in een onvolledig rooster bepalen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact