4 VWO WISKUNDE A

Hoofdstuk 3: Machtsfuncties

 1. Ik weet hoe een machtsfunctie eruit ziet.
 2. Ik weet hoe een machtsfunctie eruit ziet na translaties.
 3. Ik kan de extreme waarde bepalen bij een machtsfunctie.
 4. Ik weet hoe de machtsfunctie verandert na vermenigvuldigen t.o.v. de x-as.
 5. Ik weet dat de volgorde van translaties en vermenigvuldigen van belang is.
 6. Ik kan hogeremachts wortels gebruiken bij het oplossen van een vergelijking.
 7. Ik kan hogeregraads vergelijkingen algebra├»sch oplossen
 8. Ik kan een hogeremachts ongelijkheid oplossen.
 9. Ik ken de rekenregels voor machten.
 10. Ik kan werken met machten met negatieve exponenten.
 11. Ik kan werken met machten met gebroken exponenten.
 12. Ik kan vergelijkingen oplossen met machten met negatieve of gebroken exponenten.
 13. Ik kan het beginpunt, domein en bereik bepalen bij een wortelfunctie.
 14. Ik kan een ongelijkheid met daarin een wortelfunctie oplossen.
 15. Ik weet hoe een standaard gebroken functie eruit ziet en kan translaties toepassen.
 16. Ik kan beredeneren hoe een willekeurige gebroken functie eruit ziet.
 17. Ik kan een gebroken vergelijking algebraisch oplossen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact