4 VWO WISKUNDE A

Hoofdstuk 4: Het kansbegrip

 1. Ik kan een kans berekenen met de kansdefinitie van Laplace.
 2. Ik kan kansen berekenen bij samengestelde kansexperimenten.
 3. Ik weet wat empirische en theoretische kansen zijn.
 4. Ik werken met voorwaardelijke kansen.
 5. Ik kan kansen berekenen m.b.v. een kruistabel.
 6. Ik kan bepalen of een gebeurtenis afhankelijk of onafhankelijk is.
Over wiskundefilmpjes.nl contact