5 VWO Wiskunde A/C

Hoofdstuk 1: Kansverdelingen

 1. Ik kan een absolute frequentietabel maken en het gemiddelde berekenen.
 2. Ik kan een cumulatieve frequentietabel maken.
 3. Ik kan een cumulatieve frequentiegrafiek tekenen en er conclusies uit trekken.
 4. Ik kan een relatieve frequentietabel maken en het gemiddelde berekenen.
 5. Ik kan een relatieve cumulatieve frequentiegrafiek tekenen en er conclusies uit trekken.
 6. Ik weet wat een stochast of toevalsvariabele is en kan er een kansverdeling bij maken.
 7. Ik weet het verschil tussen een theoretische en een experimentele kans.
 8. Ik kan een kansverdeling opstellen en ik weet dat de som van de kansen 1 is.
 9. Ik kan de verwachtingswaarde E(X) berekenen.
 10. Ik ken de somregel voor stochasten.
Over wiskundefilmpjes.nl contact