5 VWO Wiskunde A/C

Hoofdstuk 2: De binomiale verdeling

 1. Ik kan het aantal combinaties/ volgordes bepalen.
 2. Ik begrijp de driehoek van Pascal.
 3. Ik kan kansen berekenen bij een Bernoulli-experiment.
 4. Ik kan werken met de binomiale verdeling en weet hem te herkennen.
 5. Ik kan werken met cumulatieve kansen.
 6. Ik kan de verwachtingswaarde berekenen bij een binomiale verdeling.
 7. Ik kan werken met verhoudingstabellen.
 8. Ik kan een formule opstellen van een lijn bij twee gegeven punten.
 9. Ik kan de groeifactor bepalen en omrekenen naar een andere tijdseenheid.
 10. Ik kan formules omschrijven.
Over wiskundefilmpjes.nl contact