5 VWO Wiskunde A/C

Hoofdstuk 3: De afgeleide functie

 1. Ik kan de differentiequotiënt oftewel de gemiddelde verandering berekenen.
 2. Ik kan een lijn opstellen tussen twee punten.
 3. Ik kan het differentiaalquotiënt berekenen.
 4. Ik kan het differentiaalquotiënt met de GR berekenen.
 5. Ik kan bepalen of een lijn de raaklijn aan een functie is.
 6. Ik weet wat de afgeleide functie is.
 7. Ik kan een eenvoudige functie differentieren.
 8. Ik ken de differentieerregels en kan ze toepassen.
 9. Ik kan een raaklijk aan een grafiek opstellen.
 10. Ik kan de extreme waarden bepalen m.b.v. de afgeleide.
Over wiskundefilmpjes.nl contact