5 VWO Wiskunde A/C

Hoofdstuk 6: Verdelingen

 1. Ik kan de standaardafwijking en gemiddelde bepalen bij een frequentietabel.
 2. Ik kan de standaardafwijking en gemiddelde bepalen bij een kansverdeling.
 3. Ik kan werken met de binomiale verdeling.
 4. Ik kan de verwachtingswaarde en standaardafwijking bepalen bij een binimiale verdeling.
 5. Ik weet het verschil tussen continu en discreet.
 6. Ik ken de vuistregels van de normale verdeling.
 7. Ik kan werken met de rekenregels voor stochasten.
 8. Ik kan de Wortel n-de wet herkennen en toepassen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact