5 VWO Wiskunde A/C

Hoofdstuk 9: Rekenen met matrices

 1. Ik weet wat een graaf is.
 2. Ik weet wat een matrix is.
 3. Ik kan een verbindixmatrix maken.
 4. Ik kan een directewegenmatrix maken.
 5. Ik kan een som- en verschilmatrix maken.
 6. Ik kan met matrices in de GR werken.
 7. Ik kan matrices vermenigvuldigen (1).
 8. Ik kan matrices vermenigvuldigen (2).
Over wiskundefilmpjes.nl contact