6 VWO WISKUNDE A

Hoofdstuk 4: Hypothese toetsen

 1. Toetsen op significantie.
 2. Tweezijdig binomiaal toetsen.
 3. De tekentoets.
 4. De toets van het gemiddelde.
Over wiskundefilmpjes.nl contact