6 VWO WISKUNDE C

Hoofdstuk 1: Lineaire en exponentiële verbanden

 1. Ik kan een lineair verband herkennen en de formule opstellen.
 2. Ik kan een lineaire formule herleiden naar de vorm y = ax + b.
 3. Ik kan een lineaire vergelijking oplossen.
 4. Ik kan een exponentiëel verband herkennen en de formule opstellen.
 5. Ik kan de groefactor bepalen.
 6. Ik kan de groeifactor voor een andere tijdseenheid bepalen.
 7. Ik kan de mate van verandering op een tijdstip of de helling van een grafiek in een punt bepalen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact