6 VWO WISKUNDE C

Hoofdstuk 3: Normale verdeling

 1. Ik kan het gemiddelde en de standaardafwijking berekenen m.b.v. een lijst.
 2. Ik weet wat de invloed van waardeverandering van een stochast is op gemiddelde en standaardafwijking.
 3. Ik kan werken met de Wortel n-de wet.
 4. Ik kan werken met de normale verdeling.
 5. Ik kan percentages berekenen bij de normale verdeling.
 6. Ik kan grenzen berekenen bij de normale verdeling
 7. Ik kan een onbekende staandaardafwijking berekenen.
 8. Ik kan bepalen of er sprake is van een normale verdeling.
 9. Ik kan een continu├»teitscorrectie toepassen bij een normale verdeling met discrete waarden.
 10. Ik kan een binomiaal probleem met de normale verdeling benaderen
Over wiskundefilmpjes.nl contact