6 VWO WISKUNDE C

Hoofdstuk 4: Kansen en statistiek

 1. Ik kan tellen en weet het verschil tussen permutaties en combinaties.
 2. Ik kan een kansverdeling opstellen en de verwachtingswaarde berekenen.
 3. Ik kan werken met het vaasmodel.
 4. Ik kan werken met de binomiale verdeling.
 5. Ik kan kansen combineren.
Over wiskundefilmpjes.nl contact