6 VWO WISKUNDE D

Hoofdstuk 6 (Deel 3): Differentiaalvergelijkingen oplossen

 1. Scheiden van variabelen.
 2. Lineaire differentiaalvergelijkingen.
 3. Richtingsvelden nader bekeken.
 4. Logistische groei.
 5. Hogere afgeleiden.
Over wiskundefilmpjes.nl contact