VWO Klas 1 (G&R 12e editie)

Hoofdstuk 3: Assenstelsels en grafieken

 1. Een positief getal en een negatief getal vermenigvuldigen
 2. Regels voor het vermenigvuldigen
 3. Rekenvolgorde en mintekens
 4. Regels voor delen
 5. De deelstreep
 6. Delen door 0
 7. Het vereenvoudigen van breuken
 8. Het omgekeerde van een getal
 9. Delen door een breuk
 10. Oorsprong x-as en y-as
 11. Kwadrant
 12. Grafieken in assenstelsels
 13. Globale grafieken
 14. Tabel en grafiek
 15. Formule en grafiek
Over wiskundefilmpjes.nl contact