VWO Klas 1 (G&R 12e editie)

Hoofdstuk 5: Rekenen

 1. Cijfers achter de komma
 1b. Komma verschuiven
 2. Afronden
 3. Rekenen met de rekenmachine
 4. Schatten
 5. Afronden bij praktische situaties
 6. Notaties voor grote getallen
 7. Percentages
 8. Percentages berekenen
 9. Vereenvoudigen bij verhoudingen
 10. Evenredig
 11. Omgekeerd evenredig
Over wiskundefilmpjes.nl contact