VWO Klas 1 (G&R 12e editie)

Hoofdstuk 8: Herleiden en machten

 1. Optellen en vermenigvuldigen door elkaar
 2. De regel a(b+c)= ab + ac
 3Haakjes wegwerken als er mintekens voorkomen
 4. Macht, grondtal en exponent
 5. Rekenen met machten
 6. Machten met een negatief grondtal
 7. Machten berekenen met de rekenmachine
 8. De wetenschappelijke notatie
 9. De wetenschappelijke notatie op de rekenmachine
 10. Machten vermenigvuldigen
 11. Machten optellen
 12. De macht van een product
 13. De macht van een macht
 14. Exponent nul en negatieve exponent
 15. Rekenregels
Over wiskundefilmpjes.nl contact