VWO Klas 2 (G&R 12e editie)

Hoofdstuk 1: Rekenen met letters

 1. De regel (a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd
 2. Het merkwaardige product (a+b)(a-b)
 3. De merkwaardige producten (a+b)^2 en (a-b)^2
 4. Breuken vereenvoudigen
 5. Optellen van breuken met letters
 6. Vermenigvuldigen en delen bij breuken met letters
 7. Het product van machten
 8. Gelijksoortige termen
 9. De macht van een macht
 10. De macht van een product
 11. Machten op elkaar delen
 12. Machten met een negatieve exponent
 13. De wetenschappelijke notatie bij grote getallen
 14. De wetenschappelijke notatie bij kleine getallen
Over wiskundefilmpjes.nl contact