VWO Wiskunde A (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 1: Getallen en variabelen

 1. Ik kan breuken vermenigvuldigen.
 2. Ik kan breuken delen.
 3. Ik kan de rekenregels voor machten toepassen.
 4. Ik kan rekenen met procenten(1).
 5. Ik kan rekenen met procenten(2).
 6. Ik kan werken met de wetenschappelijke notatie.
 7. Ik kan werken met lengte, oppervlakte en inhoud.
 8. Ik kan werken met tijd, afstand en snelheid.
 9. Ik kan werken met machten met negatieve exponenten.
 10. Ik kan formules met machten herleiden.
 11. Ik kan werken met hogere machtswortels.
 12. Ik kan werken met machten met gebroken exponenten.
 13. Ik kan breuken vermenigvuldigen.
 14. Ik kan breuken optellen en aftrekken.
 15. Ik kan werken met verhoudingen.
 16. Ik kan haakjes wegwerken.
 17. Ik kan een variabele vrijmaken.
Over wiskundefilmpjes.nl contact