VWO Wiskunde A (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 10: Differentiëren

 1. Snelheid op één moment.
 2. Snelheid en richtingscoëfficiënt.
 3. Raaklijn en richtingscoëfficiënt.
 4. Aantonen dat y toeneemt voor x=A.
 5. Het opstellen van de formule van de raaklijn.
 6. Hellinggrafiek schetsen.
 7. Hellinggrafieken plotten.
 8. Differentiëren.
 9. De afgeleide van f(x)=axn.
 10. De formule van een raaklijn opstellen.
 11. Notaties voor de afgeleide.
 12. Extreme waarden berekenen met de afgeleide.
 13. De afgeleide van y=axn.
 14. Formules met niet-gehele exponenten.
 15. De productregel.
 16. De quotiëntregel.
 17. De kettingregel.
Over wiskundefilmpjes.nl contact