VWO Wiskunde A (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 11: Het toetsen van hypothesen

 1. De som en het verschil van normaal verdeelde toevalsvariabelen.
 2. De som van n normaal verdeelde toevalsvariabelen.
 3. Steekproef met lengte n (wortel n-de wet).
 4. Het steekproefgemiddelde.
 5. Normale en binomiale verdeling.
 6. Discrete en continue toevalsvariabelen.
 7. Van discreet naar continu.
 8. Beslissingsvoorschrift.
 9. Significantieniveau.
 10. Overschrijdingskans.
 11. Linkszijdige en rechtszijdige toetsen.
 12. Overschrijdingskans bij eenzijdige toetsen.
 13. Enkelvoudige nulhypothese.
 14. Eenzijdige binomiale toetsen.
 15. Beslissingsvoorschrift bij binomiale toets.
 16. Tweezijdige binomiale toetsen.
Over wiskundefilmpjes.nl contact