VWO Wiskunde A (G&R 11e editie)

Hoofdstuk 12: Exponenten en logaritmen

 1. Groeifactor en groeipercentage
 2. Groeipercentages omzetten naar andere tijdseenheid
 3. Verdubbelingstijd en halveringstijd
 4. Een formule opstellen bij exponentiële groei
 5. Andere exponentiële verbanden
 6. Redeneren met groeiformules
 7. Rekenen met logaritmen
 8. Formules met logaritmen
 9. Logaritmische schaalverdeling
 10. Rekenregels voor logaritmen
 11. De afgeleide van y=ex
 12. De afgeleide van y=gx
 13. De afgeleide van y=ln(x) en van y=glog(x)
Over wiskundefilmpjes.nl contact